Jak zjistit čísla parcel - využijte katastrální mapy pozemků

Chcete zjistit v pozemkovém katastru údaje vztahující se k nějakému pozemku? Zajímá vás vlastník některé parcely? Pro získání čísla parcely využijte nahlížení do pozemkového katastru na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx.

Zjištění čísla parcel

Katastrální mapu zobrazíte po kliknutí na tlačítko zajišťující zobrazení mapy. Může se stát, že vám zobrazení mapy zabrání prohlížeč internetu a proto bude možná nutné zobrazení katastrální mapy ještě potvrdit. Následně by vám již zobrazení katastrální mapy nemělo nic bránit. Po katastrální mapě se můžete posouvat do stran, přibližovat i oddalovat a to pomocí myši nebo pomocí navigačních tlačítek, které najdete na straně katastrální mapy. Parcelní čísla pak přečtete po přiblížení mapy na potřebnou hladinu. Pokud chcete získat výpis z katastru, přejděte na hlavní stránku ČÚZK(nebo znovu zadejte adresu zmíněnou úvodem tohoto článku) a jděte do sekce nahlížení do katastru. Zde vyberte vyhledat parcelu a zadejte její číslo, které jste získali z katastrální mapy. Pokud je po vás požadováno vybrání katastrálního území, vyberte zase to, které jste zadávali při hledání na mapě. Po zadání potřebných údajů klikněte na vyhledat. Nyní již obdržíte veškeré dostupné údaje o vámi vybraném pozemku. Pozemkový katastr a jeho nahlížení podle jména obce nebo katastrálního území vám tímto nabízí přístup k mnoha hodnotným informacím.