Nahlížení podle jména do pozemkového katastru

Sháníte stavební pozemky nebo nabízíte prodej pozemku? Zajímá vás, kdo vlastní parcelu, která vás zajímá? Využijte nahlížení podle jména obce, které pozemkový katastr nabízí. Stačí zadat webovou adresu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx, nakteré je pozemkový katastr k dispozici včetně zmíněného nahlížení do něj podle jména. Vzhledem k tomu, že je nahlížení podle jména zdarma, počítejte s tím, že jde o omezenou, ale i tak bohatě dostačující verzi.

Jak nahlížet podle jména

Co musíte pro získání hledaných údajů nejen o stavebním pozemku udělat? Po zadání zmíněné internetové adresy se vám načte stránka samotného pozemkového katastru. Pro nahlížení podle jména obce nebo podle jména katastrálního území, je nutné zadat jeho název. Pro příklad lze uvést třeba Prahu. V případě vícero možností zvolte tu, kterou potřebujete nebo kterou považujete za tu nejvhodnější.

Následně upřesníte katastrální území a díky tomu se vám zobrazí katastrální mapy pozemků a čísla parcel.

Po katastrální mapě se můžete posouvat do stran, přibližovat i oddalovat a to pomocí myši nebo pomocí navigačních tlačítek, které najdete na straně katastrální mapy. Parcelní čísla lze přečíst po přiblížení mapy na potřebnou hladinu. Pokud chcete získat výpis z katastru, přejděte na hlavní stránku ČÚZK(nebo znovu zadejte adresu zmíněnou úvodem tohoto článku) a jděte do sekce nahlížení do katastru. Zde vyberte vyhledat parcelu a zadejte její číslo, které jste získali z katastrální mapy. Pokud je po vás požadováno vybrání katastrálního území, vyberte zase to, které jste zadávali při hledání na mapě. Po zadání potřebných údajů klikněte na vyhledat. Nyní již obdržíte veškeré dostupné údaje o vámi vybraném pozemku. Pozemkový katastr a jeho nahlížení podle jména obce nebo katastrálního území vám tímto nabízí přístup k mnoha hodnotným informacím.