Pozemkový katastr nahlížení podle jména

Potřebujete zjistit, komu patří určitý pozemek? V jakém vlastnictví je daná parcela, stavba atd? Nahlížení podle jména obce vám to usnadní. Na internetové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrMapa.aspx je k dispozici pozemkový katastr a nahlížení do něj podle jména obce vám práci usnadní. Jde sice o omezenou verzi, ale za to je nahlížení zdarma.

Návod pro nahlížení podle jména

A jak při nahlížení do katastru postupovat? Jaké kroky musíte podniknout, abyste získali údaje o vybraném pozemku? Jako první krok zadejte do svého internetového prohlížeče(respektive do jeho adresního řádku) adresu zmíněnou na začátku tohoto článku. Po načtení stránky budete mít možnost nahlížení podle jména obce nebo podle jména katastrálního území. Postup je prakticky stejný - zadejte požadovaný údaj. Dejte tomu, že tedy využijeme nahlížení podle jména obce. Zadáme tedy Praha. Pokud se vám nabídne roletka s více možnostmi, vyberte tu, kterou potřebujete nebo kterou považujete za správnou.

V druhém kroku již upřesníte katastrální území, pokud jste jej nezadali rovnou v prvním kroce. Nyní se vám zobrazila katastrální mapa, případně musíte ještě dle typu vašeho prohlížeče kliknout na tlačítko otevřít okno s mapou.

Na vybrané mapě se můžete posunovat do stran, přibližovat i oddalovat a to pomocí myši nebo pomocí navigačních tlačítek na boku katastrální mapy. Po přiblížení mapy snadno zjistíte jednotlivá parcelní čísla. Nyní tedy přejděte na hlavní stránku ČÚZK a přejděte do nahlížení do katastru. Zde vyberte vyhledat parcelu a zadejte její číslo, které jste získali z mapy. Pokud je po vás požadováno vybrání katastrálního území, vyberte zase to, které jste zadávali při hledání na mapě. Po zadání potřebných údajů klikněte na vyhledat. Nyní již obdržíte veškeré dostupné údaje o vámi vybraném pozemku. Pozemkový katastr a jeho nahlížení podle jména obce nebo katastrálního pzemí vám tímto nabízí přístup k mnoha hodnotným informacím.