Vyhledat jednotku

Pro vyhledání požadované jednotky, zadejte do webového prohlížeče adresu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Jednotka. Pokračujte vyplnění jména obce. Po jejím zadání se stránka obnoví a zpřístupní vám další krok vyhledávání. Vyhledávát můžete podle části obce, typu stavby a čísla stavby nebo pokud některý z údajů neznáte, můžete využít vyhledání jednotky podle ulice a č.p./č.o.. K tomuto vyhledávání se dostanete rozkliknutím šipečky, která v modrém řádku na tento nadpis ukazuje a po najetí myší se zažlutí. Nakonec stačí zadat číslo jednotky a kliknout na vyhledat.

Katastr nemovitostí vám potom poskytne veškeré dostupné údaje o vámi vyhledávané jednotce.

Vyhledávání