Vyhledat stavbu

Pokud potřebujete vyhledat stavbu, zadejte do vašeho prohlížeče internetu adresu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba. Poté vyplňte potřebné údaje, tedy jméno obce a po obnovení stránky dále část obce, typ stavby a číslo stavby. Pokud některý z údajů neznáte, zkuste využít vyhledání stavby podle ulice a č.p./č.o.. K tomuto vyhledávání se dostanete rozkliknutím šipečky, která v modrém řádku na tento nadpis ukazuje a po najetí myší se zažlutí.

Katastr nemovitostí vám potom poskytne veškeré dostupné údaje o vámi vyhledávané stavbě.